Vca Certificaat - VGM Checklist Aannemers.


Veiligheid - gezondheid - milieu.

Omdat veiligheid, gezondheid, milieu bij ons hoog staat aangeschreven, hebben wij ons onlangs ingespannen om het Vca vol certificaat te behalen. Deze inspanning is beloond door het verkrijgen van het certificaat.

Vca en Certificatie.

Vca staat voor VGM Checklist Aannemers. (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting en screeningsysteem ten behoeve van aannemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is het Vca certificaat meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-kennis.